Renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport, Komite for fremme av (C39700)

Forsiden - Komite - Renere Mer Energieffektive Kjoretoy Til Veitransport Komite For Fremme Av C39700 - Renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport, Komite for fremme av (C39700)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Miljø

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles