Schengen-grenseregler, Komite for (C48800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Justis og innenriks

Om komiteen

"Schengen Borders Code" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016 om fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)