Schengen-grenseregler, Komite for (C48800)

Forsiden - Komite - Schengen Grenseregler Komite For C48800 - Schengen-grenseregler, Komite for (C48800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Justis- og innenrikssaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"Schengen Borders Code" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016 om fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)