Sevesodirektivet, Komite for (C14000)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Klima- og miljødepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"Committee of Competent Authorities established under the directive on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (Seveso Directive 2012/18/EU)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC