Sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer, Komite for (C38200)

Forsiden - Komite - Sikkerhetsbelter Sikringsutstyr For Barn I Kjoretoyer Komite For C38200 - Sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer, Komite for (C38200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Transport

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee for the compulsory use of safety belts and child-restraint systems in vehicles" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council of 8 April 2003 amending Council Directive 91/671/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes