Sjøtransport, Komite om illoyal priskonkurranse innen (C07200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Transport

Om komiteen

"Advisory Committee on unfair pricing practices in maritime transport" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Council Regulation (EEC) No 4057/86 of 22 December 1986 on unfair pricing practices in maritime transport