Smarte grenser - EES, Komiteen for (C49900)

Forsiden - Komite - Smarte Grenser Ees Komiteen For C49900 - Smarte grenser - EES, Komiteen for (C49900)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Justis- og innenrikssaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"Smart Borders Committee (EES)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016 om fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)