Smarte grenser -Etias, Komiteen for (C52300)

Forsiden - Komite - Smarte Grenser Etias Komiteen For C52300 - Smarte grenser -Etias, Komiteen for (C52300)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

"Smart Borders Committee (Etias)" behandler saker knyttet til følgende rettsakt:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240 av 12. september 2018 om etablering av et europeisk system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om endring av forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/ 2226

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Justis- og innenrikssaker

Basisrettsakt