Svovel i marint brennstoff, Komite for (C33500)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Klima- og miljødepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"Committee for the implementation of the Directive on Sulphur content in Marine Fuels" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/802 av 11. mai 2016 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer