Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)