Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)

Forsiden - Komite - Tekniske Sporsmal Knyttet Til Fjerde Jernbanepakke Ekspertgruppe For E03430 - Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)

Norsk deltakelse (institusjon)

Komitetype

Ekspertgruppe

Saksområde

Transport

Basisrettsakt

Om komiteen

Ekspertgruppen Commission expert group on the technical pillar of the 4th Railway Package assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.