Tekstilnavn- og merking, Ekspertgruppen for (E02773)