Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)

Forsiden - Komite - Telekommunikasjonsmarkedet Tcam Komite For Samsvarsvurdering Og Overvakning Av - Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

IKT

Basisrettsakt

Om komiteen

"Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF