Transport av farlig gods, Ekspertgruppe for (E03682)

Komitetype
Ekspertgruppe
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Saksområde
Transport

Om komiteen

Transport of dangerous goods expert committee:

Mission

Advise the Commission on any matter relating to transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways, including in matters related to checks on the transport of dangerous goods by road and transportable pressure equipment.

Task

• Assist the Commission in the preparation of delegated acts