Transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass, Komite for gjennomføring av felles regler om (C08100)

Forsiden - Komite - Transport Distribusjon Forsyning Lagring Av Naturgass Komite For Gjennomforing Av Felles Regler Om - Transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass, Komite for gjennomføring av felles regler om (C08100)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Energi

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the implementation of common rules on the transport, distribution, supply and storage of natural gas" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

Regulation (EC) No 1775/2005 of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks

Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC

Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas