Trykkbeholderkomiteen (C50800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Committee on Simple Pressure Vessels" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av enkle trykkbeholdere