Trykkbeholderkomiteen (C50800)

Forsiden - Komite - Trykkbeholderkomiteen C50800 - Trykkbeholderkomiteen (C50800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on Simple Pressure Vessels" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av enkle trykkbeholdere