Vann og flom, Ekspertgruppe for (E03687)

Forsiden - Komite - Vann Flom Ekspertgruppe For E03687 - Vann og flom, Ekspertgruppe for (E03687)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 
Norsk deltakelse : 

Miljødirektoratet

Komitetype

Ekspertgruppe

Saksområde

Miljø

Basisrettsakt

Om komiteen

Ekspertgruppen (Den strategiske samordningsgruppen; Strategic Coordination Group - SCG) ble nedsatt i oktober 2000, ved opprettelsen av den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet (CIS). Se mer informasjon her.