Våpendirektivet, Komite for (C36300)

Forsiden - Komite - Vapendirektivet Komite For C36300 - Våpendirektivet, Komite for (C36300)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Justis- og innenrikssaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"Firearms Directive" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/555 av 24. mars 2021 om kontroll av erverv og besittelse av våpen (kodifisering)