Varer, Komite for gjensidig godkjenning av (C36200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Mutual Recognition Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, og om oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008