Vaske- og rengjøringsmidler, Ekspertgruppe for (E01321)