Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)