Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)

Forsiden - Komite - Verdipapirkomite Ekspertgruppe For Den Europeiske E02553 - Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)

Norsk deltakelse (institusjon)

Komitetype

Ekspertgruppe

Sist oppdatert

Mandag, February 13, 2017 - 18

Saksområde

Finansielle tjenester

Om komiteen

Ekspertgruppen Expert Group of the European Securities Committee assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.