Vetrinærimportkontroll, Ekspertgruppe for (E02699)