Europalov - uke 1/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 1/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.12.2014-04.01.2015

MATTRYGGHET
Næringsmidler
- Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 02.01.2015

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21 - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2014

TRANSPORT
- Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - Norsk forskrift kunngjort 02.01.2015