Europalov - uke 1/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 1/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.1.-7.1.2018

*nye saker

FORBRUKERVERN
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom - EØS-notat offentliggjort 4.1.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.1.2018*

MILJØ
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6 - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 - EØS-notat offentliggjort 4.1.2018

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene - EØS-notat offentliggjort 6.1.2018

SELSKAPSRETT
Fusjonsdirektivet (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 2.1.2018