Europalov - uke 13/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 132010 - Europalov - uke 13/2010

UKE 13/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.3 - 4.4.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Europakommisjonens arbeidsprogram 2010 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.3.2010

ENERGI
Problematisk bygningsenergidirektiv - Nyhetsoppslag 4.4.2010
Bygningsenergidirektivet - Fornyet sak om mangelfull norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 24.3.2010

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° EØS-vedtak om tjenestedirektivet rettskraftig 1. mai - Nyhetsoppslag 4.4.2010
° Tjenestedirektivet - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

FINANSIELLE TJENESTER
Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2010
Finansielle tjenester: forsikring (EØS-avtalens vedlegg 9.1)

FORSKNING OG UTDANNING
° Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR) - Forslag til rådsvedtak angående innlemmelse i EØS-avtalen lagt fram 24.3.2010

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Varemerkedirektivet - Norsk lov kunngjort 26.3.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015 - Forslag til rådsvedtak angående innlemmelse i EØS-avtalen lagt fram 30.3.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Endringsbestemmelser for innehavere av Schengen-visum for langvarig opphold - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2010

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.3.2010
° Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
Dyrefôr
° Fôrtilskuddsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Godkjenning av mangancheltat som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Grenseverdier for kvikksølv, fri gossypol og nitrit i dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin) - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet "Elancoban" - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010
° Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
° Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2010
Næringsmidler
Økologisk produksjon, merking og kontroll: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2010
° Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010

MILJØ
° Tilgang til landenes geodata og tjenester (Inspire - datadeling) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2010
Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje, tennveske og organiske tinnforbindelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2010

STATISTIKK
Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2010
Statistikk om turisme - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.3.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.3.2010
° Endring av direktivet om skipsutstyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2010
° Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane - Norsk forskrift kunngjort 23.3.2010
° Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR) - Forslag til rådsvedtak angående innlemmelse i EØS-avtalen lagt fram 24.3.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2010

VARER
° Oppheving av direktiver om måling - Komiteinnstilling av 19.3.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.4.2010