Europalov - uke 14/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 142010 - Europalov - uke 14/2010

UKE 14/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.4 - 11.4.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske arbeidsmiljøinstituttet - Stortingssamtykke 25.3.2010 til EØS-komitevedtak
° Europeisk mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial inkludering - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 7.4.2010
° Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 7.4.2010

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
Samarbeid over landegrensene mellom nasjonale myndigheter om gjennomføring av tjenestedirektivet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2010
° Tjenestedirektivet - Norsk forskrift om gjennomføring av tjenestedirektivet kunngjort 9.4.2010 (byggesaksforskriften)

FINANSIELLE TJENESTER
° Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer - Komiteinnstilling av 26.3.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort

HELSE
EUs rolle for global helse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.3.2010

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.4.2010

MATTRYGGHET
° Fiskehelsedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.4.2010
Områder i Tyskland som er fri for klassisk svinepest - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.4.2010

MILJØ
Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.4.2010
Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2010
° Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.4.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.4.2010
° Direktiv om flysikkerhetsavgifter - Komiteinnstilling av 9.3.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort offentliggjort
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010 - Norsk forskrift kunngjort 9.4.2010
Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2010
Felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2010
° Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.4.2010
° Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.4.2010
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2010

VARER
° Maskindirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.4.2010
° Transportabelt trykkutstyr - Komiteinnstilling av 26.3.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort