Europalov - uke 14/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 142012 - Europalov - uke 14/2012

UKE 14/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.04-08.04.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.4.2012
° Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.4.2012

ENERGI
Godkjenning av et sertifiseringssystem for bærekraftig produksjon av bioetanol - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 2.4.2012

MATTRYGGHET
° Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2012
° EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av slaktekyllinger - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 16.12.2011 og EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2012
° Forbud mot import av frø og bønner fra Egypt - forlengelse til mars 2012 - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2012
Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 4.4.2012
Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromstoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 4.4.2012
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 3.4.2012
Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.4.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av stoffer på eggeskall - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.4.2012
Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om Polyglycitol syrup - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.4.2012
Data som kreves for risikovurdering av enzymer i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.4.2012
° Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler og ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2012

MILJØ
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked - Forslag lagt fram av Kommisjonen 4.4.2012
Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.4.2012
° Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.4.2012 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2012