Europalov - uke 28/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 282010 - Europalov - uke 28/2010

UKE 28/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.7-18.7.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse av arbeidskraft: utviklingstrekk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010

FINANSIELLE TJENESTER
Nye garantiordninger for innskudd, investeringer og forsikringer - Nyhetsoppslag 13.7.2010
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Forslag lagt fram av Kommisjonen 12.7.2010
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 12.7.2010
Hvitbok om erstatningsordninger for forsikringer - Hvitbok lagt fram av Kommisjonen 12.7.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Komiteinnstilling av 12.7.2010 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling (kompromiss med Rådet) (pressemelding)

HELSE
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Komiteinnstilling av 12.7.2010 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling (kompromiss med Rådet) (pressemelding)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Fellesbestemmelser om radio- og terminalutstyr - Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 16.7.2010

MATTRYGGHET
Veikart for bekjempelse av prionsykdommer (TSE) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.7.2010
° Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2010
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2010
° Fôrtilskuddsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2010
° Renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til mat enn fargestoffer og søtningsstoffer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 7.7.2010
° Aromastoffer som brukes i eller på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2010

MILJØ
° EU-miljømerket - Høring igangsatt 15.7.2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
GMO-utsetting blir nasjonalt anliggende? - Nyhetsoppslag 15.7.2010
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010
Medlemslandenes rett til å regulere eller forby dyrking av GMO - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010
Retningslinjer for nasjonale bestemmelser for utplassering av genmodifiserte organismer - Kommisjonsrekommandasjon vedtatt 13.7.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010 - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2010