Europalov - uke 29/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 292010 - Europalov - uke 29/2010

UKE 29/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.7-25.7.2010


• nye saker
° endrede saker

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Informasjonsutveksling på justis- og innenriksområdet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2010

MATTRYGGHET
° Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.7.2010

MILJØ
° Avfallsforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2010

SELSKAPSRETT
Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.07.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.07.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Typegodkjenning av traktorer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.7.2010
Jernbanesikkerhetsdirektivet: felles sikkerhetsmål - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.7.2010