Europalov - uke 30/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 302010 - Europalov - uke 30/2010

UKE 30/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.7-1.8.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
EØS-finansieringsordningene 2009-2014 - Avtale om EØS-finansieringsordningene signert 28.7.2010
Avtale om EØS-midler 2009-2014 undertegnet - Nyhetsoppslag 30.7.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° EUs rammeprogram for forskning: forenkling av reglene for deltakelse - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 29.7.2010
° Nye impulser for europeisk samarbeid om yrkesutdanning og -opplæring - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 26.7.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 22.7.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Gjennomføring av en europeisk kulturagenda - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.7 .2010

MATTRYGGHET
° Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Grenseverdier for kvikksølv, fri gossypol og nitrit i dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser) - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2010
Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2010
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - Kommisjonsforordning vedtatt 29.7.2010

TJENSTER OG ETABLERINGSRETT
Lister over godkjente tilbydere av sertifiseringstjenester for elektroniske signaturer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.7.2010