Europalov - uke 31/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 312010 - Europalov - uke 31/2010

UKE 31/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.8-8.8.2010


• nye saker
° endrede saker

HELSE
° Kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 6.8.2010

MATTRYGGHET
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.8.2010
Tilleggsgarantier for infeksiøs rhinotrakeitt (IBR) hos storfe beregnet på handel - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.8.2010

OFFENTLIGE INNKJØP
Åpen høring om konsesjonskontrakter - Konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.8.2010

STATISTIKK
° Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.8.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 5.8.2010
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 6.8.2010