Europalov - uke 31/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 312012 - Europalov - uke 31/2012

UKE 31/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.07-05.08.2012


• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 31.7.2012

FORBRUKERVERN
° Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012

HELSE
° Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2012
° Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.8.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EU-konsultasjon om informasjons- og nettverkssikkerhet - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 1.8.2012
° EU-konsultasjon om bevaring av et åpent internett (nettnøytralitet) - [Endret] Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 1.8.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-konsultasjon om statsstøtte til miljøvern - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2012 (frist 23.10.2012)
EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.7.2012 (frist 18.10.2012)

MATTRYGGHET
° Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.7.2012
° Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.7.2012
° Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014) - Norsk forskrift kunngjort 3.8.2012
Import av økologiske varer fra tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 27.7.2012
° Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2012

MILJØ
° Restriksjoner på bruk av kreosot - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012.
Norsk Lovtidend kunngjorde 31. juli 2012 en norsk forskrift som blant annet gjennomfører nye og strengere EU-regler for industriell bruk av beskyttelsesmidlet kreosot på grunn av stoffets kreftfremkallende egenskaper. Kreosot har blant annet vært benyttet til impregnering av jernbanesviller, telefon- og elmaster og treverk i barnehager og parker. Privat bruk av kreosot er allerede forbudt, men senest fra 1. mai 2013 skal landene ha innført lover som bare tillatter industriell bruk når det ikke fins egnede alternativer. Slik tillatelser vil imidlertid forutsette strenge sikkerhetstiltak mot eksponering.

EU-konsultasjon om indikatorer for et ressurseffektivt Europa - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2012 (frist 22.10.2012)
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012
° Biociddirektivet: inkludering av deltamethrin som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for byggesektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.7.2012

STATISTIKK
° Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.7.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2012
° Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2012
Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol - Forslag lagt fram av Kommisjonen 2.8.2012