Europalov - uke 31/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 312014 - Europalov - uke 31/2014

UKE 31/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.07-03.08.2014


• nye saker
- andre saker

FORSKNING OG UTDANNING
Handelsagentdirektivet - Åpen konsultasjon om erfaringene med direktivet igangsatt av Kommisjonen 25.07.2014

HELSE
- Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.07.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 02.08.2014
- Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 02.08.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av preparater av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014
- Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014
- Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014
- Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014
- Godkjenning av L-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014
- Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Næringsmidler
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.08.2014
- Sertifikatordning for import av spirer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 01.08.2014
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.08.2014
- Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.07.2014
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.07.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.07.2014
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.07.2014
- Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og syreregulator i gjærbaserte deiger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 01.07.2014
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.07.2014
Bruk av visse fargestoffer i smakstilsatt modnet ost - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 01.07.2014

MILJØ
- EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 02.08.2014
EU-høring om resirkulering av vann - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.07.2014
- Et nullavfallsprogram for Europa - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.07.2014
- Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014
- Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

NÆRINGSPOLITIKK
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.07.2014

TJENESTER
- Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.08.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.06.2014
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.06.2014
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.07.2014