Europalov - uke 32/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 322010 - Europalov - uke 32/2010

UKE 32/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.8-15.8.2010


• nye saker
° endrede saker

FORBRUKERVERN
° Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010

HELSE
Utdanning, autorisasjon og kontroll i forbindelse med bruk av humane vev og celler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.08.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° Grønnbok om kultur- og kreativ industri - EØS/EFTA-kommentarer offentliggjort 13.8.2010

MATTRYGGHET
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.8.2010
Kvalitetsprøving av laboratorier som tester effektivitet av vaksiner mot hundegalskap - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.8.2010

MILJØ
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.8.2010
Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) N,N-diethyl-m-toluamid - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 12.8.2010
Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet - Kommisjonsdirektivet publisert i EU-tidende 11.8.2010
° Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.8.2010
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
° Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
° Ny vurdering vedrørende restriksjoner for korte klorparafiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
° Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
° Register over produkter som inneholder biocider - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
Restriksjoner på transport av avfall til Bulgaria (forlengelse) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.8.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Norsk lovendring kunngjort 13.8.2010
Passasjerseter for traktorer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 13.8.2010

VARER
° Gassapparatdirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.8.2010
° Brannklassifisering av lim til keramiske fliser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.8.2010
° Brannegenskaper for veggbekledninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.8.2010
° Yteevne for fugemasse ved brann - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.8.2010
° Yteevne for visse gulvbelegg ved brann - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.8.2010