Europalov - uke 32/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 322012 - Europalov - uke 32/2012

UKE 32/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 06.08-12.08.2012


• nye saker
° endrede saker

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrifter om krav til yrkeskvalifikasjoner for trafikkskolelærer, uttrykningssjåfør, teknisk leder ved bilverksteder m.m. kunngjort 10.8.2012

HELSE
° Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova - Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.8.2012

MILJØ
° Inspire-direktivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Tilgang til landenes geodata og tjenester (Inspire - datadeling) - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): nettjenester - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): nedlastning- og konverteringstjenester - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.8.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012.
En EU-forordning fra mars 2010 inneholder krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, bl.a. om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell og krav til teknisk utstyr. Den inneholder også en liste over tredjeland som oppfyller de samme kravene. Gjennom en endringsforordning som ble publisert i EU-tidende 4. november 2011, inkluderes USA i denne listen. Forordningen er gjennomført i en norsk forskrift som ble kunngjort 10. august 2012.

° Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om understellsnummer og fabrikasjonsplate - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt - Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012
° Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) - Norsk lov kunngjort 10.8.2012