Europalov - uke 32/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 322013 - Europalov - uke 32/2013

UKE 32/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 05.-11.08.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 22.7.2013.
I en rådgivende uttalelse til Islands høyesterett fastslo EFTA-domstolen 22. juli 2013 at Island har mulighet til å nekte Hells Angels-medlemmer innreise til landet. Et norsk medlem av Hells Angels gikk til sak mot den islandske staten for brudd på EØS-avtalens regler om fri innreise etter å ha blitt nektet innreise til Island i 2010. EFTA-domstolen slår fast at det er tilstrekkelig for en EØS-stat å basere et vedtak om å nekte en statsborger fra en annen EØS-stat adgang til sitt territorium etter en farevurdering hvor det anses at personen utgjør en alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser. Domstolen peker ellers på at "unionsborgerskap" og "innvandringspolitikk" ikke er omfattet av EØS-avtalen, men at disse unntakene fra unionsborgerdirektivet ikke hadde vesentlig betydning for den aktuelle saken.

ENERGI
Økodesignkrav til kommersielle kjøleprodukter - EØS-notat offentliggjort 10.8.2013
Energimerking av energirelaterte produkter på internett - EØS-notat offentliggjort 10.8.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Opplysningskrav for konvertible og ombyttelige obligasjoner - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 8.8.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Identifisering av hester (hestepass) - Norsk endringsforskrift kunngjort 9.8.2013
- Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.8.2013

Plantesanitære forhold
Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.8.2013
Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 8.8.2013

Næringsmidler
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum - Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013

MILJØ
- Avløpsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.8.2013
- Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter - Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - Norsk forskrifter kunngjort 9.8.2013