Europalov - uke 32/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 322014 - Europalov - uke 32/2014

UKE 32/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 04.-10.08.2014


• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Rapport lagt fram av Kommisjonen 08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko - Rapport lagt fram av Kommisjonen 08.08.2014

FORBRUKERVERN
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
- Maksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.08.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - Revidert utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 03.07.2014
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 03.07.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kuwait - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.08.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.08.2014

Fôrvarer
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.08.2014
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.08.2014
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.08.2014
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.08.2014
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.08.2014
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.08.2014

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.06.2014
- Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 01.07.2014
- Oppheving av restriksjoner på import av solsikkeolje fra Ukraina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.08.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.06.2014

MILJØ
- Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.07.2014
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
- Maksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - Kommisjondelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.08.2014

SELSKAPSRETT
- EU-høring om virkningene av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 07.08.2014

STATISTIKK
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.08.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014

VARER
- Trykkbeholderdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
- Utforming av byggevarers ytelseserklæring - EØS-notat offentliggjort 08.08.2014
- Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 08.08.2014
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 08.08.2014
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 08.08.2014