Europalov - uke 32/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 32/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.-9.8.2015

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-tiltak for bedre balanse mellom hjem og arbeid - Veikart lagt fram av Kommisjonen 3.8.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.8.2015

HELSE
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015 - Norsk forskrift kunngjort 07.08.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.8.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.8.2015
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2015
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.8.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i ekstrater av rosmarin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.8.2015

STATISTIKK
- Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.7.2015
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.7.2015