Europalov - uke 33/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 332010 - Europalov - uke 33/2010

UKE 33/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.8-22.8.2010


• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.8.2010

FORBRUKERSAKER
° Grønnbok om europeisk kontraktsrett for forbrukere og næringsliv - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 20.8.2010

HELSE
° Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Konsultasjon om økt online-tilgjengelighet av Europas kulturarv - Konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.8.2010

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010
° Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010
° Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010
Overgangsordninger for melk i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010

Dyrefôr
° Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010
° Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Godkjenning av kobberchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Godkjenning av manganchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Godkjenning av zinkchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Overgangsordning for merking av dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010

Plantesanitære forhold
° Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2010

Næringsmidler
° Endringer i listen over helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010
° Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.8.2010

MILJØ
Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.8.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° CO2-utslipp fra varebiler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2010

VARER
Handel med selprodukter: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2010