Europalov - uke 33/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 332011 - Europalov - uke 33/2011

UKE 33/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.8-21.8.2011


• nye saker
° endrede saker

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.8.2011

HELSE
° Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011

MATTRYGGHET
Veterinære saker
Restriksjoner på import av dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien fra Bahrain og Libanon - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 19.8.2011
° Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler - Høring om gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 8.8.2011
° Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter - Høring om gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 8.8.2011
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011

Næringsmidler
° Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.8.2011
° Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.8.2011
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 19.8.2011
° Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Avslag på bruk av visse helsepåstander for matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011

STATISTIKK
Adgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål: endring til liste over institusjoner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 19.8.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - Norsk forskrift kunngjort 16.8.2011

VARER
° Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011
° Kategorier av druevin, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.8.2011