Europalov - uke 33/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 332012 - Europalov - uke 33/2012

UKE 33/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.08-19.08.2012


• nye saker
° endrede saker

FORSKNING OG UTDANNING
EU-konsultasjon om bruk av ny teknologi i utdanning og opplæring - Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 13.8.2012 (frist 13.11.2012)

MATTRYGGHET
° Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2012
° Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Russland - Norsk forskrift kunngjort 14.8.2012 og EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer) - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for dioksiner og polyklorerte bifenyler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 16.8.21012 (frist 2.10.2012)
° Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 16.8.21012 (frist 2.10.2012)
° Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.8.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-konsultasjon om avgifter for bruk av veginfrastruktur - EU-konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 10.8.2012 (frist 4.11.2012)
° Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.8.2012
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.8.2012
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2012