Europalov - uke 33/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 332014 - Europalov - uke 33/2014

UKE 33/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.-17.08.2014


• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond - Norsk forskrift kunngjort 15.08.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode - EØS-notat offentliggjort 13.08.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.08.2014

Næringsmidler
- Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.08.2014
- Krav til import av okra- og curryblader fra India - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.08.2014

MILJØ
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for godkjenning 11.08.2014
- Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 15.08.2014
° Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.08.2014
- Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.08.2014
Import og eksport av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.08.2014
- Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.08.2014
- Forlenget godkjenning av diklorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.08.2014

STATISTIKK
Statistikk om vindyrkningsarealer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.08.2014

TJENESTER GENERELT
- Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer - EØS-notat offentliggjort 12.08.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Norsk forskrift kunngjort 15.08.2014 (jernbanedelen av CEF)
- Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.08.2014
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.08.2014

VARER
- Standardiseringsforordningen - Norsk lovendring kunngjort 15.08.2014.
EØS-komiteen gjorde i februar 2014 vedtak om innlemmelse av EUs nye standardiseringsforordning i EØS-avtalen. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter, samtidig som det er foretatt endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet. En norsk lovendring som gir forskriftshjemmel til gjennomføring av forordningen i norsk rett, ble vedtatt av Stortinget 19. juni 2014. Lovendringen ble kunngjort 15. august 2014 og trer i kraft tre dager senere.

- Sikkerhetskrav til persienner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.08.2014