Europalov - uke 33/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 33/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.-16.8.2015

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- EU-strategi om energi og forbrukerinteresser - Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 12.8.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingsplikt - Utkast til delegert kommisjonsforordning offentliggjort 30.7.2015

HANDELSFORENKLINGER
Forbud mot to typer svenske kapp- og kløvemaskiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2015

HELSE
- Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse - Norsk forskrift kunngjort 11.8.2015. EØS-notat offentliggjort 14.8.2015
- Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Avlsregelverk for husdyr: justering av eksisterende direktiver - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015
- Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.8.2015
- Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015

Næringsmidler
Kontroll av arsen i matvarer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.8.2015
- Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015
- Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015
- Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp. - EØS-notat offentliggjort 14.8.2015

MILJØ

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.8.2015
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.8.2015
- Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.8.2015
- Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.8.2015
- Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.8.2015
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Godkjenning av basissubstansen lecitin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.8.2015
- Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.8.2015

STATISTIKK
- Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.8.2015