Europalov - uke 34/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 342010 - Europalov - uke 34/2010

UKE 34/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.8-29.8.2010


• nye saker
° endrede saker

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrifter kunngjort 27.8.2010 (autorisasjon av helsepersonell og personell i brannvesen)
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2010
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2010

HELSE
Gjenbruk og opparbeiding av medisinsk utstyr - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.8.2010
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrifter kunngjort 27.8.2010 (autorisasjon av helsepersonell og personell i brannvesen)
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2010

MATTRYGGHET
Miljø- og veterinærlovgivning i sammendrag - Nyhetsoppslag 29.8.2010
Offentlig kontroll av matvaresikkerhet, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: rapport 2010 - Kommisjonsrapport lagt fram 25.8.2010
Import av hester og sæd fra dyr av hestefamilien fra Egypt - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2010
Handel med visse sorter av landbruksplantearten Avena strigosa Schreb - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.8.2010
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.8.2010
° Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.8.2010
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.8.2010
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2010
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2010
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2010

MILJØ
Miljø- og veterinærlovgivning i sammendrag - Nyhetsoppslag 29.8.2010
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2010
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2010