Europalov - uke 35/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 352012 - Europalov - uke 35/2012

UKE 35/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.08-02.09.2012


EUROPALOV PÅ TWITTER
Du kan nå følge oss på Twitter. Se lenker i høyre kolonne på nettsiden, eller klikk her for å gå til Europalovs Twitter-side.

• nye saker
° endrede saker

ENERGI
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.8.2012

FORBRUKERVERN
° Forbrukersamarbeidsforordningen: endringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene - EØS-notat offentliggjort 29.8.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrift om fastlege kunngjort 31.8.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020 - Grønnbok lagt fram og konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.8.2012

HELSE
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrift om fastlege kunngjort 31.8.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.8.2012

MATTRYGGHET
Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
Samhandel med svin og og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikommiteen 30.8.2012
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
° BSE-risiko (kugalskap) i Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia, Nicaragua og Østerrike - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.8.2012
Import av fiskeprodukter: endringsbestemmelser for Curaçao og Sint Maarten (tillatelser) og De nederlandske Antillene (forbud) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
Forbud mot import av rå melk og meieriprodukter til konsum fra De nederlandske Antillene - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
° Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2012

MILJØ
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder - EØS-notat offentliggjort 1.9.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020 - Grønnbok lagt fram og konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.8.2012
Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer - EØS-notat offentliggjort 29.8.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.8.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.8.2012

STATISTIKK
Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.8.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.8.2012