Europalov - uke 40/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 402009 - Europalov - uke 40/2009

UKE 40/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.9-4.10.2009


GENERELT
• Tabellene på nettsiden med oversikt over rettsaktene er nå sortert etter EUs vedtaksdato (primært) og Kommisjonens forslagsdato (sekundært) i stigende, kronologisk rekkefølge. Det betyr at forslag under behandling i Europaparlamentet eller Rådet kommer først, mens nylig vedtatte rettsakter vises på slutten av tabellene.

• Etter en prøveperiode med kommentarfelt for brukerne, er denne muligheten nå tatt bort. Det skyldes først og fremst at få har benyttet seg av kommentarmuligheten, bortsett fra spam-roboter som daglig har forsøkt å legge inn tekst og lenker. Takket være effektiv beskyttelse fra tjenesten www.mollom.com, har imidlertid nær 100% av alle spam-innlegg automatisk blitt avvist. Mollom eies av grunnleggeren av programvaren som Europalov benytter (Drupal), Dries Buytaert fra Belgia, og beskytter i dag et stort antall nettsteder fra uønsket spam.

MEST LEST SISTE UKE
1. Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009
2. Ikke totalforbud mot religiøs slakting
3. Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting
4. Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
5. Kjørelys om dagen
6. Tjenestedirektivet
7. Lokomotivførerdirektivet til Stortinget
8. Maskindirektivet
9. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
10. Europeisk overbygning over nasjonale finanstilsyn

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.10.2009

FORSKNING OG UTDANNING
EU-strategi for utvikling av sentrale underliggende teknologier - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.9.2009
° Det europeiske forskningsprogrammet for måleteknikk (EMRP) - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 30.9.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
EU-program skal forhindre e-barriere mellom landene - Nyhetsoppslag 4.10.2009
° EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom myndighetene (ISA) 2010-2015 - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 3.10.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Etablering av en evalueringsmekanisme for overvåking av anvendelsen av Schengen-reglene - Utkast av 10.9.2009 til komiteinstilling for Europaparlamentets rådgivende uttalelse
° Etablering av en evalueringsmekanisme for kontroll av anvendelsen av Schengen-reglene - Utkast av 10.9.2009 til komiteinstilling for Europaparlamentets rådgivende uttalelse
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.9.2009
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.9.2009
Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.9.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Statsstøtteregler ved rask etablering av bredbåndsnett - Retningslinjer publisert i EU-tidende 30.9.2009
° Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009

MATTRYGGHET
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.9.2009
Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Beredskapstiltak for krepsdyr importert fra India - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.10.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2009
Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Amaferm - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Godkjenning av guanidineddikksyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Godkjenning av av et fôrtilsetningsstoff produsert av en type selenberiket gjær - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Oppheving av rabies-restriksjoner for transport av selskapsdyr fra Saint Lucia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
° Renhetskriterier for fargestoffer i mat (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.10.2009
° Maskimalgrenseverdier for rester av visse planevernmidler i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.10.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til smågriser, kyllinger og kalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009
EU-program 2010-2012 for kontroll av rester av planevernmidler i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2009

MILJØ
° EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 01.10.2009

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for utvikling av sentrale underliggende teknologier - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.9.2009

SELSKAPSRETT
° Enkeltpersonselskaper med begrenset ansvar (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.10.2009
° Om samordning av aksjeselskapers garantier (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.10.2009
° Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak meddelt 28.9.2009

TRANSPORT
° Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.10.2009
° Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.10.2009
° Fartssertifikat for fartøyer på innlands vannveier (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.10.2009
Handlingsplan for bytrafikk - Nyhetsoppslag 4.10.2009
Handlingsplan for bytrafikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.9.2009

VARER
° Måleinstrumentdirektivet - Norske forskrifter kunngjort 2.10.2009