Europalov - uke 45/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 452009 - Europalov - uke 45/2009

UKE 45/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.-8.11.2009


• nye saker
° endrede saker

FORBRUKERVERN
Skisse for EUs fremtidige forbrukerpolitikk - Notat lagt fram av kommissær Kuneva 5.11.2009
° Navn på visse tekstilprodukter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.11.2009
° Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.11.2009

FORSKNING OG UTDANNING
° Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren - Supplerende dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 4.11.2009

HELSE
° God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2009
° Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 4.11.2009
° Tjenestedirektivet - Høringer igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2.11.2009 og Kultur. og kirkedepartementet 5.11.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren - Supplerende dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 4.9.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
° EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.11.2009
° Tjenestedirektivet - Høringer igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2.11.2009 og Kultur. og kirkedepartementet 5.11.2009

MATTRYGGHET
Endring av anvendelsesperioden for EU-vedtak om fugleinfluensa - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.11.2009
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2009
° Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i Kroatia og Sveits - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.11.2009

SELSKAPSRETT
Grønnbok om kontakt og transparens mellom Europas foretaksregistre - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.11.2009

TRANSPORT
Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.11.2009
° Kjørelys om dagen - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2009
° Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2009
° Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2009
° Sikkerhet i sivil luftfart - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2009
° Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Kroatia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.11.2009

VARER
° Navn på visse tekstilprodukter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.11.2009
° Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.11.2009