Europalov - uke 46/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 462009 - Europalov - uke 46/2009

UKE 46/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.-15.11.2009


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.11.2009
Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.11.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Rådets 1. gangsbehandling 22.4.2009 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Timeshare-direktivet til Stortinget - Nyhetsoppslag 15.11.2009
° Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - Stortingsproposisjon lagt fram 13.11.2009
° Forbrukerdirektivet - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 10.11.2009
° Advarsel på magnetleketøy om helse- og sikkerhetsrisiko - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2008

FORSKNING OG UTDANNING
° Fellesforskning for bekjempelse av Alzheimers og andre nevrogenerative sykdommer - Rådgivende uttalelse fra Europaparlamentet 12.11.2009
° Tjenestedirektivet - Høringer igangsatt av Kunnskapsdepartementet 10.12.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumfrihet for statsborgere fra Makedonia, Serbia og Makedonia - Europaparlamentets rådgivende uttalelse 12.11.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
° Varemerkedirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.11.2009

MATTRYGGHET
Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.11.2009
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.11.2009
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.11.2009
Gokjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2009
Godgkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til smågriser, slaktesvin, og fjærkre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.11.2009
Godkjenning av visse ensymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2009
Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.10.2009

OFFENTLIGE INNKJØP
° Felles koder for offentlige kontrakter (CPV) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.11.2009

STATISTIKK
Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 10.11.2009

TRANSPORT
° Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.11.2009
° Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.11.2009
° Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 10.11.2009 (endelig vedtak)

VARER
Feiltoleranse for måleinstrumenter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.11.2009