Europalov - uke 52/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 522009 - Europalov - uke 52/2009

UKE 52/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.-27.12.2009


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Vaksinering mot sesongbetont influensa - Rådsvedtak 22.12.2009
Årsrapport om likestilling - 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009

ENERGI
° Bygningsenergidirektivet: energieffektivitet i bygninger - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2009

FORBRUKERVERN
° Netthandel over landegrensene - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 16.12.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forum for forskning og innovasjon på sikkerhetsområdet (ESRIF) - Kommisjonens kommentarer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.12.2009
Evaluering av Erasmus Mundus-programmet 2004-2008 - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 22.12.2009

HELSE
° Legemidler for mennesker - Norske lover kunngjort 18.12.2009
° Legemidler til dyr - Norske lover kunngjort 18.12.2009
° Kosmetikkforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2009
Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2009
° Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Europeisk telekomtilsyn (BEREC) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2009
° Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2009
° Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2009

KATASTROFEBEREDSKAP
Det europeiske forum for forskning og innovasjon på sikkerhetsområdet (ESRIF) - Kommisjonens kommentarer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.12.2009

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Evaluering av europeiske kulturhovedstader 2007 og 2008 (inkludert Stavanger) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2009

MATTRYGGHET
° Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjærkre og rugeegg (konsolidering) - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.12.2009
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2009
Minimumsinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktesvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2009
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2009
Overgangsordninger for visse virksomheder i sektorene for kjøtt og melk i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.12.2009
Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.12.2009

MILJØ
Om gjennomføringen av den integrerte produktpolitikk (IPP) for miljøet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2009
° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Gjennomføringen av "Small Business Act for Europe" - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 15.12.2009
° Tjenestedirektivet - Norsk forskrift (tjenesteforskriften) kunngjort 23.12.2009

SELSKAPSRETT
° Grønnbok om kontakt og transparens mellom Europas foretaksregistre - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 18.12.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.12.2009

TRANSPORT
° CO2-utslipp fra lette kjøretøyer - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 17.12.2009
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2009
Endringer til kontrollapparatet for veitransport - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2009
Referansedokument for interoperabilitet i jernbanesystemet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.12.2009
Utviklingen på jernbanemarkedet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009

VARER
° Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2009