Europalov - uke 52/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 522012 - Europalov - uke 52/2012

UKE 52/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.12-30.12.2012


• nye saker
° endrede saker

Europalov takker for interessen for nettsiden i 2012 og ønsker alle velkommen tilbake i 2013!

TO ENDRINGER PÅ NETTSIDEN

På Europalovs forside er "Aktuelle saker", dvs saker med et kort nyhetssammendrag, plassert i det sentrale innholdsfeltet, mens en liste med de siste fem nye og endrede saker (store og små) er plassert i høyre kolonne (klikk på "mer" for å se en komplett kronologisk liste). Formålet med endringen er å gi bedre plass til større saker med interesse for allmennheten.

I tillegg er mange av sektorsidene (oversiktene over nye og endrede saker på de enkelte områdene) nå utstyrt med lenker til underliggende delområder, slik at man kan filtrere på disse. Sektorsiden for transport og posttjenester har eksempelvis fått lenker til delområdene for vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport med flere. For sektoren forskning og utdanning er det nå mulig å filtrere på enten forskning eller utdanning. En kan også skille mellom rettsakter og politikkdokumenter.

FORSKNING OG UTDANNING
EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling: endring av kontrollbestemmelser for deltakere - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.12.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II - Rådsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012
° Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II - Rådsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012

MATTRYGGHET
° Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2012

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012