Europalov - uke 53/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 53/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.12.2015-3.1.2016

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av støvsugere - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av produkter til lokal romoppvarming - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av kjeler for fast brensel - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av husholdningsvifter - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
- Energimerking av kjeler og kombikjeler - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2015
- Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2015
- Kapitaldekningsdirektivet (CRD IV) - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR) - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Handel med levende dyr og animalske produkter med New Zealand: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Næringsmidler
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

MILJØ
- WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - To norsk forskrifter kunngjort 30.12.2015.
Et nytt EU-direktiv som nå er gjennomført i norsdk rett, stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.

- Avfallsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2015
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2015

TRANSPORT
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2015
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2015